Profi – Akademie pro mateřská centra

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 30. 9. 2023
Částka: 79586 EUR
Organizace: Síť pro rodinu, z.s.

Mateřská centra sdružená v Síti pro rodinu spojuje záměr vytvářet otevřený a bezpečný prostor pro sdílení a svépomocné rodinné aktivity. Narážejí ale na nedostatečné odborné, personální i finanční kapacity, a to zejména z hlediska efektivního řízení lidských i finančních zdrojů. Projekt se proto zaměřuje na podporu udržitelného řízení, komunikaci a profesionalizaci procesů. Formou mentoringů, konzultací, tematických workshopů, seminářů a stáží dojde k profesionalizaci mateřských center, bude podpořena jejich organizační transparentnost a současně dojde k posílení jejich existenční stability.