Prosazování systémového řešení bytové nouze v ČR: komplexní legislativa založená na partnerství státu a obcí

Datum realizace: 1. 3. 2020 - 28. 2. 2023
Částka: 249475 EUR
Organizace: Platforma pro sociální bydlení, z. s.

Cílem projektu je prosadit systémové řešení bytové nouze, které bude akceptováno klíčovými stakeholdery, především obcemi, a povede ke snižování počtu osob v bytové nouzi. V ČR jich žije 83 tisíc včetně 20 tisíc dětí. V roce 2019 jsme s koalicí expertů připravili komplexní legislativní návrh, který nyní chceme prosazovat v PSP ČR. Advokační strategie počítá s tvorbou koalice z řad poslanců, samospráv, expertů a zájmových skupin, prací s nejhlasitějšími odpůrci (represivní obce), právní a mediální podporou a analýzami. V případě neúspěchu zákona budeme prosazovat dílčí změny salámovou metodou.