Reálné problémy virtuálního světa

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 61616 EUR
Organizace: Portus Prachatice, o.p.s

Cílenými semináři s prvky zážitkové pedagogiky a programy certifikované primární prevence chceme pedagogům a mladým lidem nabídnout a dát do rukou praktické nástroje pro ověřování pravdivosti informací a odhalování dezinformací v kyberprostoru.