Reportérky: Ženy v první linii českého žurnalistiky

Datum realizace: 1. 4. 2020 - 31. 3. 2021
Částka: 36519 EUR
Organizace: Centrum pro média, ekologii a demokracii, z. s.

Účelem tohoto grantu je stabilizovat a rozvíjet úspěšné a respektované investigativní oddělení Deníku Refendum, které v současné době tvoří čtyři ženy.

Chceme prostředky z grantu využít na rozvoj tohoto oddělení, jeho reportážní práce a propagace výsledků mezi čtenáři – s důrazem na ženy. Druhým, neméně důležitým cílem je posílení základny příznivců Deníku Referendum. To znamená, že chceme vyvinout udržitelnou strategii fundraisingu a do naší práce implementovat mnohem lepší metody budování komunity.