Rodič jako průvodce po digitálním světě dítěte

Datum realizace: 16. 12. 2021 - 31. 10. 2022
Částka: 40000 CZK
Organizace: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Projekt je zaměřený na podporu mediální gramotnosti v rodinách se specializací na nová média. V první části se bude jednat o cyklus čtyř přednášek, jejichž cílem bude zpřehlednit celou oblast mediální výchovy, rozvíjet dovednosti, které umožňují využívat média ve svůj prospěch, kriticky vyhodnocovat jejich obsah a předcházet jejich potenciálnímu negativnímu dopadu. Ve druhé části se uskuteční dva workshopy pro rodiče a jejich děti, ve kterých budou prakticky rozvíjet nabyté vědomosti, o tématu diskutovat, spolupracovat a vzdělávat se navzájem.