Rosteme společně na západě

Datum realizace: 1. 10. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 73042 EUR
Organizace: Komunitní osvětové společenství z. s.

Navazující projekt na KOS ROSTE. Vzděláme členy KOS a další iniciátory změn z NNO v regionu, zvýšíme jejich osobní i personální kapacity. Posílíme postavení 4 NNO v regionu. Podpoříme rozvoj konkrétních talentů ve strukturálně postiženém regionu, kde v NNO nejsou finance na růst. 10 lidí s potenciálem rozvoje dostane individuální mentorskou a vzdělávací podporu dle svých potřeb a na základě bilanční diagnostiky. Růstem a definicí cílů je provede profesionální kouč. Zvýší svůj potenciál pro svoji práci a pro realizaci nových projektů v Karlovarském kraji, před transformací celého regionu.