Rovné příležitosti na každý den

Datum realizace: 1. 9. 2014 - 31. 12. 2015
Částka: 1399201,2 Kč
Organizace: Evropská kontaktní skupina

Projekt byl založen na partnerství tří různých organizací. Jeho cílem bylo zvýšit povědomí o rovných příležitostech mužů a žen mezi běžnými českými ženami. Podpořili jsme skupinu žen v kraji Vysočina při zakládání vlastní organizace, která by nabízela aktivity ženám v kraji. Organizace se postavila na vlastní nohy a začala pořádat workshopy pro místní ženy. V partnerství se dvěma organizacemi jsme vytvořili publikaci, která je dnes hojně distribuována v cílové skupině i široké veřejnosti. Tyto skutečnosti dokládají udržitelnost projektu. Aktivity v kraji i vydání publikace získalo značnou mediální pozornost. K datu ukončení projektu byly všechny jeho cíle maximální měrou naplněny.