Rovné příležitosti žen migrantek

Datum realizace: 1. 5. 2015 - 30. 6. 2016
Částka: 1574119 Kč
Organizace: Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s.

Projekt usiluje o rovnost žen migrantek v ČR, které jsou v kumulovaně diskriminovaném postavení. Aktivity:1) Analýza politik a praxí z pohledu rovnosti migrantek s kapitolami práce, zdravotní péče a rodinný život včetně sloučení rodiny. Součástí je přenos know-how z Norska, 2) Právní pomoc a strategická litigace (výstup počet podpořených žen a precedentních rozhodnutí) 3) Kampaně (výstup 3 kampaně, zprávy v médiích), 4) Empowerment žen migrantek (výstup zapojené ženy a dobrovolníci, web pro krizové situace), 5) Lobbying (výstup policy papery s doporučeními, lobby plán)