Rovnost 2.0 – romské dívky a chlapci v českých školách

Datum realizace: 1. 9. 2014 - 31. 1. 2016
Částka: 1024147 Kč
Organizace: Otevřená společnost, o.p.s.

Hlavním cílem a přínosem projektu bylo provedení v ČR prvního-pilotního výzkumu, který se a základních školách zaměřoval na současně na gender a etnicitu. Tedy první průzkum tzv. intersekcionality – kontextu vícenásobné diskriminace. Cíl byl dosažen, detailní a pečlivý výzkum je shrnut v publikaci, která je a bude cenným zdrojem informací pro vyučující i pro pracovníky/ce MŠMT, NNO, novináře/ky a širokou veřejnost.
Na třech zapojených školách jsme situaci nejen popsali a zmapovali, ale přispěli jsme také k tomu, že se zde situace změnila. Díky rozhovorům s řediteli, vyučujícími, díky kulatým stolům s vyučujícími, projektovým dnům s dětmi a dalšími aktivitami je vnímání problematiky na těchto školách po skončení projektu kvalitativně jinde. Zároveň každá škola dostala na míru vyhotovený metodický materiál, na základě výzkumu na škole a jeden obecný materiál (pracovní listy).
Formou kvantitativního výzkumu (komplexního dotazníku) jsme zmapovali smýšlení českých vyučujících o tom, jak vnímají etnicitu a gender ve své pedagogické praxi.