Rozšíření služeb dětského centra Cestička

Datum realizace: 1. 5. 2015 - 30. 4. 2016
Částka: 230000 Kč
Organizace: Cesta domů, z. ú.

Cílem projektu je rozšíření služeb Cestičky, centra pro péči o děti ve věku 0 – 6 let, které provozuje domácí hospic Cesta domů pro své zaměstnance, dobrovolníky a blízké podporovatele. Služby pro děti tak budou poskytovány každý den v týdnu v dopoledních hodinách a venkovní aktivity budou díky novému vybavení prostor kvalitnější a více didaktické, čímž podpoří celkový rozvoj schopností a dovedností zúčastněných dětí. Nedílnou součástí projektu je podpora flexibilních pracovních režimů rodičů, kteří jsou zaměstnáni v Cestě domů. Projekt ve své komplexitě přispěje k rozvíjení péče o děti v předškolním věku a podpoří naše zaměstnance, rodiče malých dětí, kteří se snaží sladit své pracovní aktivity a rodinný život.