Rozvíjíme Faunapark a komunitní zázemí

Datum realizace: 1. 7. 2018 - 31. 12. 2019
Částka: 250000 Kč
Organizace: Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku

Projekt si klade za cíl podpořit další rozvoj komunitního života ve Frýdku-Místku a jeho blízkém okolí. Hlavním cílem je organizování aktivit se zaměřením na zvířata, přírodu, ekologické, kulturní a společenské témata. Počítáme s propojením různých věkových sociálních, zájmových i názorových skupin. Projektem chceme oslovit a zapojit děti, mládež, širokou veřejnost, důchodce a místní spolky nejen do akcí samotných, ale do jejich přípravy. Pro účely projektu chceme využít prostor a budovy doposud zanedbaného bývalého zooparku ve Frýdku-Místku zejména stodoly a vrátnice, kde chceme vybudovat komunitní zázemí.