Škola jako inspirace pro celý život II. – vybavení školních dílen

Datum realizace: 15. 7. 2019 - 30. 6. 2020
Částka: 22000 Kč
Organizace: Rosteme s dětmi, z. s.

Řemeslné dovednosti u dětí považujeme za zásadní. Rozvoj hrubé a jemné motoriky je zcela zásadní pro zdravý vývoj každého jedince. Jsme přesvědčeni, že zručnost a kladný vztah k manuální práci je dobré podporovat v dětech od prvních chvil, kdy o něj samy projeví zájem a mají svou vlastní motivaci. Také chceme tímto navazovat na tradice rukodělných prací našich předků a vést děti k úctě k manuální práci. Práce na zahradě umožňují dětem být v kontaktu s přírodou a vidět, jak rostliny rostou, jak o ně pečovat a co to obnáší vypěstovat si něco k jídlu.