Spirála Ostrava stabilnější díky evaluaci

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 79139 EUR
Organizace: Spirála Ostrava, z.ú.

Spirála Ostrava je poskytovatelem sociálních služeb a chráněného zaměstnávání lidem s duševním onemocněním na území Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je získat ucelenou zpětnou vazbu nezávislého experta na celkové fungování projektové činnosti organizace, analyzovat aktuální stav efektivity řízení společnosti, následně přijmout opatření ke zlepšení situace v klíčových oblastech a ošetřit jedno z možných rizik pro dlouhodobou udržitelnost organizace. Součástí projektu je vytvoření oddělení HR pro péče o zaměstnance a posílení fundraisingu jako jedné z části vícezdrojového financování.