Společná cesta za zdravím

Datum realizace: 1. 10. 2013 - 30. 6. 2014
Částka: 149700 Kč
Organizace: Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace

Projekt je postaven na principu smysluplného trávení volného času všech věkových kategorií,díky čemuž tito lidé pečují preventivně o své zdraví.Cílem projektu „Společná cesta za zdravím“ je integrace širokého spektra veřejnosti, dětí s postižením a seniorů do života dětí a žáků ZŠ a MŠ Morávka.Pomocí společných aktivit podporujících zdravý životní styl chceme posílit pozitivní vazbu mezi lidmi a přírodou.Chceme zvýšit zájem veřejnosti o dění ve společnosti a podílení se na něm.