Společná cesta

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 30. 9. 2021
Částka: 8000 EUR
Organizace: Hříbátka, z.s.

Hlavní cíl projektu je rozvíjet občanskou společnost v oblasti Hornocerekvicka a nabídnout všem aktivním spolkům novou platformu pro sdílení, rozvoj a spolupráci, která zde nefunguje. Chceme realizovat setkávání místních aktivních lidí i spolků, kde by mohly diskutovat o podobě obce, jejím rozvoji i o možnostech občanských iniciativ a navrhnout konkrétní kroky pro zlepšení, tj. koncepci rozvoje občanské společnosti, na které se budou podílet představitelé města, spolků, ale také např. žáci základní školy. V neposlední řadě chceme rozvíjet náš spolek a místní část Hříběcí, kde působíme.