Společně proti šíření nenávisti a dezinformací

Datum realizace: 1. 10. 2020 - 31. 3. 2023
Částka: 81002 EUR
Organizace: Český svaz žen z.s.

Projekt reaguje na narůstající projevy nenávisti a šíření dezinformací v online prostředí. Vychází nejen ze všeobecně tradovaných skutečností, ale zejm. z reálných poznatků uvnitř naší organizace. Vzdělávání a osvětu v oblasti mediální gramotnosti vnímáme jako cestu k lepší orientaci ve veřejném prostoru, přičemž si projekt klade za cíl i zvýšení tolerance k odlišnostem. Projekt bude realizován v regionech prostřednictvím sítě organizačních jednotek ČSŽ, kombinace vzdělávacích a osvětových aktivit vychází z modelu úspěšně realizovaného projektu k tzv. Istanbulské úmluvě 2014 – 2017.