SPOLU – Podpora rovného přístupu ke vzdělávání

Datum realizace: 1. 10. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 82362 EUR
Organizace: Spolu, z. s.

Cílem projektu je umožnit dětem se vzdělávacím znevýhodněním dosáhnout maximálního vzdělávacího potenciálu ve své škole. Zvýšit tak jejich šance na úspěšný, spokojený a především „normální“ život.

Dílčí cíle:
1) Přispět ke změně školské legislativy ve vztahu ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,
2) Posílit kompetence rodičů znevýhodněných dětí tak, aby se byli schopni účinně bránit protizákonným praktikám škol,
3) Zvýšit povědomí veřejnosti o problematice dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,
4) Zvýšit dopad a udržitelnost aktivit spolku Spolu, z. s.