Stabilnější Spirála díky fundraisingu

Datum realizace: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022
Částka: 187000 CZK
Organizace: Spirála Ostrava, z.ú.

Ve Spirále Ostrava, z.ú. poskytneme podporu a příležitost až 140 lidem s duševním onemocněním ročně. Chceme posílit finanční stabilitu celé organizace kvalitním fundraisingem a marketingem a zlepšit komunikaci s veřejností a dárci. V této oblasti zároveň vidíme příležitost pro lidi se zdravotním handicapem. Jako podklad k jejich práci chceme využít analýzy a strategie, které vytvoříme ve spolupráci se zkušenými odborníky v oblasti fundraisingu a marketingu. Dar NF Hyundai bude určen k dofinancování těchto aktivit, protože zásadním problémem je nedostatečné financování z jiných zdrojů.