Stop domácímu násilí

Datum realizace: 1. 5. 2015 - 31. 8. 2016
Částka: 915972 Kč
Organizace: Respondeo, z. s.

Projekt si klade jako hlavní cíl zajistit komplexní pomoc obětem domácího násilí a zvýšení povědomí veřejnosti o této problematice. Oběti domácího násilí budou mít možnost komplexní právní pomoci, psychoterapie zaměřené na zpracování traumat a kariérové poradenství zaměřené na podporu jejich samostatnosti a vstup či návrat na trh práce. Na veřejnost jsou zaměřené mediální aktivity, tvorba specializované oblasti na webu a informační leták. Bude prohlubována interdisciplinární spolupráce a odbornost pracovníků.