Stop násilí pro zdravotnictví

Datum realizace: 1. 5. 2015 - 30. 4. 2016
Částka: 1915001 Kč
Organizace: ROSA - centrum pro ženy, z.s.

Cílem projektu je přispět k prevenci a snížení výskytu domácího násilí a zvýšení informovanosti o této oblasti mezi pomáhajícími zdravotními profesemi. Naplnění cílů bude postaveno na komplexním vzdělávání klíčových profesí (pedagogové a studenti zdravotnických a lékařských škol), prevenci, a výzkumu. Bude vytvořen vzdělávací modul včetně e-learningových materiálů, instruktážních videí pro nelékařské zdravotnické profese (sestry, záchranáři), vzdělávacího manuálu. Proběhne výcvik pedagogů a studentů zdravotních škol, včetně možností praxe a odborných konzultací s pracovnicemi poradenského centra, vedení bakalářských prací. Výstupem bude komplexní vzdělávací modul s e-learningovými materiály, manuálem, jež bude nabídnut i dalším relevantním školám, studentům, nemocnicím, profesím ve zdravotnictví. Pro poskytování výcviku na školách, pro studenty i pedagogy, pracovníky ve zdravotnictví bude speciálně vyškolen tým interních školitelů. V oblasti prevence se uskuteční mediální kampaň zaměřená na podporu projektu a zvýšení motivace žen, ohrožených násilím vyhledat odbornou pomoc.