Studijní cesta – školení školitelů s ATV

Datum realizace: 10. 8. 2016 - 31. 10. 2016
Částka: 35556 Kč
Organizace: Liga otevřených mužů

Zúčastnili jsme se školení organizace Alternativ til Vold (ATV, Alternativa násilí) v Norsku, vedeného Barborou Jakobsen a Mariusem Råkilem, s účastí externích odborníků. Naše organizace nyní může nejen kvalifikovaně pracovat s animovaným filmem Sinna Mann (Zuřivec), ale také využívat získané know-how v edukačních a terapeutických programech.
V návaznosti na studijní cestu jsme film Zuřivec začali koncepčně začleňovat do stávajících aktivit. Jedná se o semináře o agresi pro rodiče, o skupiny zvládání vzteku a o výcvik v metodě zvládání vzteku. Diskuse o vhodném pojetí a načasování proběhla při strategickém plánování naší organizace v polovině října. Detailní rozplánování aktivit a začlenění know-how do programů probíhá nyní.
Pracujeme též na vytvoření nového konceptu semináře akreditovaného ministerstvem školství na podporu profesní kompetence učitelů a učitelek. Seminář bude využívat zmiňovaný film. Připravili jsme dva články prezentující norské příklady dobré praxe a zkušenosti, jejich publikování je vázáno na vyhlášení nově koncipovaných seminářů se záměrem oslovit cílové skupiny na webech www.ilom.cz a www.muziprotinasili.cz.