Studijní návštěva škol na Slovensku

Datum realizace: 13. 2. 2017 - 17. 2. 2017
Částka: 170000 Kč
Organizace: Liga komunitních škol, z.s.

Pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 (učitelé, pracovníci poradenského pracoviště, vedení školy), vedení Ligy komunitních škol, z.s., zástupci OSF ČR a další pracovníci, kteří jsou činní v inkluzivním vzdělávání v ČR se setkají s pedagogickými pracovníky, odborníky v oblasti vzdělávání, školskými úředníky na Slovensku. Společným tématem besed výměna zkušeností v oblasti inkluzivního vzdělávání. Konkrétně budou projednávána témata vzdělávání dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření, vzdělávání menšin, diagnostika vzdělávacích potřeb, systémová podpora inkluzivního vzdělávání, poradenství ve školách, role neziskového sektoru a občanských iniciativ ve vzdělávání, apod. Důležitým tématem k projednání bude potenciál použití FIE (Feuersteinova metoda) ve vzdělávání žáků s potřebou podpory a minoritních, popř. sociálně znevýhodněných, žáků. Dalším významným tématem bude projednání možné další spolupráce mezi Ligou komunitních škol a slovenskými školami.