Studijní návštěva škol ve Vídni

Datum realizace: 30. 11. 2016 - 2. 12. 2016
Částka: 105000 Kč
Organizace: Liga komunitních škol, z.s.

Zástupci škol sdružených v Lize komunitních škol, z.s. se setkají s pedagogickými pracovníky, odborníky v oblasti vzdělávání, školskými úředníky a zástupci rodičovských sdružení. Společným tématem besed výměna zkušeností v oblasti inkluzivního vzdělávání. Konkrétně budou projednávána témata vzdělávání dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření, vzdělávání menšin, diagnostika vzdělávacích potřeb, systémová podpora inkluzivního vzdělávání, poradenství ve školách, role neziskového sektoru a občanských iniciativ ve vzdělávání, apod.