Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě

Datum realizace: 1. 9. 2014 - 31. 1. 2016
Částka: 2108000 Kč
Organizace: NESEHNUTÍ Brno

Projekt reaguje na přemíru diskriminačních reklam v českém veřejném prostoru. V návaznosti na zkušenosti realizátora i partnerských organizací volíme jako klíčové cíle změnit praxi dozorových a samoregulačních orgánů reklamy, která nevyužívají dostatečně kompetence, které jim současná legislativa umožňuje. Zároveň budeme zapojovat veřejnost tak, aby se o problematice nejen kvalitně dozvěděla, ale také se aktivně zapojila do nabízených nástrojů řešení.