Technika a ICT – Cherchez la femme ! Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji

Datum realizace: 1. 7. 2014 - 30. 4. 2016
Částka: 6394986 Kč
Organizace: Akademie HK PK, o.p.s.

Česká republika patří v evropském měřítku k zemím s velice podprůměrným zastoupením žen v technických a ICT oborech, což přináší řadu negativních důsledků v hospodářské a společenské oblasti. Hlavním cílem je eliminace genderové segregace v technickém vzdělávání prostřednictvím komplexního souboru aktivit zaměřených na studentky ZŠ a gymnázií, jejich rodiče i vyučující
a vytvoření silného partnerství hlavních relevantních aktérů na regionální úrovni.