TRANSFORM – posílení činnosti organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
Částka: 75416 EUR
Organizace: EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Projekt je zaměřený na posílení činnosti organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. v oblasti kompetencí a připravenosti organizace na práci v online prostředí s cílem zefektivnit řízení, fundraising a komunikaci v rámci organizace, zvýšit používání a práci s daty, zlepšit/zefektivnit poskytování služeb a komunikaci s cílovou skupinou v rámci dané komunity, s místní samosprávou a spolupracujícími subjekty

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance