Tudy z nudy

Datum realizace: 1. 3. 2018 - 15. 3. 2019
Částka: 51000 Kč
Organizace: Slezská diakonie

Spolupracujeme s rodinami v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci. Tyto rodiny často obývají vyloučené lokality nebo se potýkají s finančními problémy. V důsledku toho jsou děti z těchto rodin takřka předurčeny k sociálnímu vyloučení, neúčastní se aktivit pořádaných např.. školou (rodina nepokryje finanční náklady s tím spojené). Dalším rizikem je neplnohodnotné trávení volného času (vzniká velký prostor pro zahálčivý život dětí a mladistvých), ačkoli v rámci dlouhodobé spolupráce apelujeme na rodiče, aby se svými dětmi trávili volný čas vhodným způsobem. Ne vždy je však v možnostech rodiny zajistit dostatečně atraktivní prožitky. V loňském roce jsme zajistili dětem ze sociálně slabých rodin zpestření volného času a to nejen o prázdninách. Uspořádali jsme příměstský tábor a víkendový pobyt s atraktivní náplní. Díky těmto aktivitám došlo mj. i k prohloubení vzájemného vztahu mezi klíčovými pracovníky a rodinami, což se významně odrazilo i na další spolupráci. Díky kladným ohlasům jsme se rozhodli v těchto aktivitách pokračovat i letos. Nakloněni jsou tomuto záměru i pracovníci OSPOD (vyplývá to ze vzájemné diskuze).