Účast na školení školitelů s ATV

Datum realizace: 10. 8. 2016 - 30. 9. 2016
Částka: 45916 Kč
Organizace: Thomayerova nemocnice

V rámci realizované studijní cesty jsme navázali spolupráci s norskou organizací ATV a získali kontakty na řadu navazujících institucí, které se zabývají domácím násilím.
Norský partner nás seznámil se sítí služeb, které se dané problematice věnují, i s příklady dobré praxe. Získali jsme cenné podněty jak z oblasti přímé práce s obětmi a agresory, tak z oblasti primární prevence.
Navázali jsme řadu osobních kontaktů, na jejichž základě se otevřely další možnosti spolupráce s norským partnerem, které by mohly mít přínos pro obě strany. Poznatky získané na školení k filmu Zuřivec začleníme do širšího vzdělávání zdravotnického personálu Thomayerovy nemocnice, čím je dopad projektu ještě posílen.