Usilujeme o férovou migrační politiku

Datum realizace: 1. 3. 2020 - 28. 2. 2023
Částka: 227932 EUR
Organizace: Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

Pomocí vzájemně provázaných advokačních, analytických a informačních aktivit usilujeme o změnu v oblasti migrační, azylové a integrační politiky a legislativy v České republice. Za podpory datové analýzy, strategické litigace a ve spolupráci s rozhodujícími aktéry posílíme ochranu práv migrantů a migrantek, zabráníme zhoršování lidskoprávních standardů v oblasti migrace a posílíme budování spolupráce se subjekty, které se v tématu neprosazují, přestože se jich dotýká. Těmito změnami a partnerstvími také vytvoříme prointegrační prostředí v české společnosti.