Vodní prvek pro školní zahradu

Datum realizace: 1. 8. 2018 - 30. 11. 2018
Částka: 93000 Kč
Organizace: Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Ve školním roce 2017/2018 jsme zahájili revitalizaci školní zahrady. Z původní travnaté plochy jsme začali budovat badatelskou zahradu zaměřenou na smyslové vnímání a pozorování žáků. V tuto chvíli máme vybudovány základní prvky zahrady, kterým chybí důležitá součást, a to je právě vodní element. Rádi bychom uprostřed zahrady vybudovali malou vodní plochu, která přinese život do krajiny v podobě rozmanitější rostlinné i živočišné druhové skladby a zajistí větší biodivezitu daného území. Vodní prvek bychom rádi doplnili zákoutím pro vzdělávání o vodním ekosystému a dále místem k odpočinku a k relaxaci. V návaznosti na tyto aktivity bychom veřejnost informovali o významu vody v krajině.