VRBA Vimperk – Krizové a poradenské centrum pro ohrožené domácím násilím

Datum realizace: 1. 5. 2015 - 30. 4. 2016
Částka: 1000000 Kč
Organizace: Oblastní spolek ČČK Prachatice

Cílem projektu je vytvořit sociální službu poskytující krizovou pomoc obětem domácího násilí, a zvýšit obecné povědomí o problematice domácího násilí. Aktivity projektu zahrnují vytvoření registrované služby pro cílovou skupinu (vč. psychoterapie), cyklus preventivních osvětových programů, publikační činnost. Výstupem bude fungující sociální služba, realizované preventivní programy, informační materiály.