Výdejna potravinové a materiální pomoci

Datum realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2019
Částka: 215000 Kč
Organizace: Slezská diakonie

Navzdory zlepšující se ekonomické situaci v ČR je stále velká skupina obyvatel, která má potíže zajistit v dostatečné míře své základní životní potřeby a je reálně ohrožena chudobou a ztrátou bydlení, příp. se již v této situaci nacházejí. Jedná se o zejména rodiče samoživitele, seniory, mladé dospělé, osoby bez domova (jednotlivci i matky s dětmi).

Druhý problém, který v naší společnosti vnímáme, je výrazné plýtvání potravinami, které obchodní řetězce nezvládají prodat a mnohdy zbytečně končí jako odpad na skládkách.

Našim projektem je tedy vznik Výdejny potravinové a materiální pomoci. Zřízením výdejny chceme na území města Frýdku-Místku přispět jak ke zlepšení životní situace nízkopříjmových skupin, tak zároveň i ke snižování plýtvání potravinami.