Vytvoření vhodných podmínek integrace pro žáky se zdravotním postižením.

Datum realizace: 6. 1. 2014 - 30. 6. 2015
Částka: 10000 Kč
Organizace: Základní škola Čtyřlístek

Naše nově založená soukromá škola zahájila svoji činnost v září 2013. Škola má zatím jednu třídu o šesti žácích, mezi nimiž jsou dva žáci se zdravotním postižením (autismus, ADHD) a škola nemá finance na materiální vybavení a vhodné pomůcky pro tyto žáky.