Workshopy a environmentální programy O ovečce a vlně v lesním klubu U potůčku

Datum realizace: 1. 7. 2018 - 31. 12. 2019
Částka: 65050 Kč
Organizace: S dětmi a přáteli U potůčku, z.s.

Náš projekt řeší problém, že děti tráví málo času venku v přírodě a že to má negativní dopad na jejich komplexně pojímané zdraví. Dále řeší problém špatného stavu životního prostředí. Cílem našeho projektu je v souladu s cíli našeho spolku podpořit fyzické, psychické, sociální a duchovní zdraví dětí, rodin a komunity a podpořit ochranu životního prostředí a kulturního dědictví. Cíle chceme dosáhnout 1. rozšířením chodu lesního klubu o pastvinu pro ovečky a obsahovým rozšířením lesního klubu environmentálním programem – Od ovečky k vlněným hračkám. 2. Otevřením lesního klubu veřejnosti skrze EV programy– rodičům s dětmi, rodinám, maminkám, dětem ze státních mš. Jsme přesvědčení, že má smysl, aby si děti více hrály a vzdělávaly se venku v přírodě pro dobro a zdraví všech.