Za lepší a transparentnější odpadové hospodářství v Česku

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 30. 9. 2023
Částka: 40646 EUR
Organizace: ARNIKA-Program Toxické látky a odpady

V ČR dlouhodobě existuje tlak průmyslové lobby na investování do dalších spaloven odpadů, místo do kapacit k udržitelnému hospodaření s odpady. To je však v rozporu s politikou cirkulární ekonomiky a environmentálně udržitelných ekonomických aktivit EU. Uvažované projekty v řadě případů staví města a kraje do nevýhodné pozice. V projektu budeme podporovat lokální iniciativy požadující koncepčnost a transparentnost rozhodování o jednotlivých projektech, zvyšovat jejich schopnost efektivně využívat občanská práva a podílet se na rozhodovacích procesech.