Za vzděláním společně

Datum realizace: 1. 10. 2016 - 1. 10. 2017
Částka: 330236 Kč
Organizace: Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková organizace

Cílem projektu je dlouhodobě podpořit sociální začlenění, zpřístupnění cesty ke kvalitnímu vzdělávání a pozitivní rozvoj psychosociálních dovedností znevýhodněných dětí, zvýšení sebevědomí rodičů a jejich kompetencí k řešení potíží spojených se vzděláváním dětí, proškolení pracovníků školky.

Cílovou skupinou jsou jinde neorganizované děti předškolního věku a jejich rodiče, pedagogičtí pracovníci školky.

Klíčovými aktivitami projektu jsou zapojení romského asistenta do vzdělávání znevýhodněných dětí, vytvoření předškolního klubu pro rodiče dětí, vzdělávací aktivity pro pracovníky školky (školení, exkurze do vyloučených lokalit).