Zahrada pro příští generace

Datum realizace: 1. 1. 2022 - 30. 6. 2023
Částka: 145000 CZK
Organizace: Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu Bystřice, pobočný spolek

Hlavním záměrem celého projektu je zvýšení atraktivity místa s myšlenkou pro příští generace. Zároveň se tímto projektem snažíme o zvýšení biodiverzity a s tím související adaptaci na změny klimatu. Cílem projektu je zajištění pozitivního vlivu na životní prostředí a následné další zlepšení jeho stavu. Vytvořením krásného zeleného prostoru přitáhneme lidi k novým aktivitám v přírodě a podpoříme stávající funkce jako je setkávání místních obyvatel a pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí.