Zeď, která spojuje.

Datum realizace: 1. 7. 2019 - 31. 1. 2020
Částka: 119250 Kč
Organizace: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravici

Okolí evangelického kostela v Ostravici prošlo v minulých dvou letech výraznou změnou a kostel se díky tomu stal novou dominantou obce. Tento prostor je nutné nyní upravit tak, aby byl přívětivý pro farníky a další návštěvníky. Projekt Zeď, která spojuje bude vhodnou příležitostí k setkání lidí různého stáří, pohlaví, národnosti či vyznání při společné práci, která navíc přispěje ke zkrášlení okolí kostela.