Ženy a muži v rovnováze

Datum realizace: 1. 7. 2014 - 31. 8. 2016
Částka: 8850348 Kč
Organizace: Fórum 50 %, o.p.s.

Projekt reaguje na znevýhodnění žen v přístupu k rozhodování a nedostatečné zohledňování jejich potřeb (gender mainstreaming). Souvislost mezi oběma problémy bude prozkoumána. Globální cíl: systémová změna na základě výzkumů, osvěty a práce s klíčovými aktéry.