Ženy na vedlejší koleji (?)

Datum realizace: 1. 7. 2014 - 31. 7. 2016
Částka: 7084206 Kč
Organizace: Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

Projekt se týká migrantek ve středním a vyšším věku. Chce vyrovnat jejich postavení, posílit práva, pomoci s důchody, skloubit rodinu a práci, zjistit míru integrace, srovnat je s vrstevnicemi z majority. Přiblíží gender v migraci veřejnosti, posílí spolupráci subjektů, podnítí stát ke změnám. K tomu povede výzkum, analýza politik, kurz pro studenty, kampaň, prosazování individuálních práv, advokacie, lobbying, networking. Výstupy: publikace, analýza, metodické listy, manuál, sociální spot aj.