Zkušenosti s nerovným odměňováním žen a mužů v Norsku

Datum realizace: 8. 8. 2016 - 30. 9. 2016
Částka: 77000 Kč
Organizace: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Cílem projektu bylo navázat spolupráci se dvěma organizacemi, které se v Norsku věnují tematice nerovného odměňování žen a mužů (KUN Center for Gender Equality a Confederation of Norwegian Enterprise), seznámit se s tamními zkušenostmi a prohloubit odborné znalosti našeho týmu v oblasti snižování a předcházení gender pay gap.
Danou tematiku jsme konzultovali s norskými expertkami, mimo jiné Kristinou Jullum Hagen, a získali potřebné odborné materiály. KUN Center for Gender Equality pro náš tým uspořádalo workshop, kterého se kromě jeho odbornic zúčastnily i Bishnumaya Adhikari z Nord University a přes vzdálené připojení Ole Nordfjell z norské neziskové organizace Reform.
S kolegyněmi z organizace KUN jsme stanovili odborná témata v oblasti prosazování genderové rovnosti, na nichž chceme v budoucnosti spolupracovat, což přispěje k udržitelnosti výsledků projektu. Cíl jsme naplnili, oproti původnímu plánu jsme se navíc setkali s další norskou expertkou na tematiku nerovného odměňování žen a mužů Kjersti Misje Ostbakken z Institute for Social Research.