Zkvalitnění psychologických a právních služeb pro aktéry domácího násilí prostřednictvím bilaterální spolupráce

Datum realizace: 13. 2. 2015 - 30. 6. 2015
Částka: 65460 Kč
Organizace: SPONDEA, o.p.s.

Hlavním cílem stáží našich odborných pracovnic u norských neziskových organizací a firem byl oboustranný přenos zkušeností při poskytování advokátních a psychologických služeb pro aktéry domácího násilí.
Spolupracovali jsme s organizacemi Oslo Krisesenter a Alternative to Violence, a domluvili se na pokračování v budoucnosti, a též s firmou Salomon Johansen, The Equality and Anti-discrimination Ombud. Účastnice stáže pak uspořádaly workshop pro naše další odborné pracovníky.
Česká strana nabídla norským kolegům své zkušenosti a metody práce, velký zájem vzbudila například kniha Kamil, zelený chameleon, vhodná pro vyrovnávání se s traumatickými zkušenostmi způsobenými násilím v rodině. Norská praxe nás inspirovala při vytváření strategie pro začleňování advokátních služeb do činnosti naší organizace i po ukončení projektu.