Zkvalitnění sexuální výuky v ČR s cílem eliminace sexuálního genderově podmíněného násilí a kybernásilí

Datum realizace: 1. 4. 2020 - 30. 9. 2022
Částka: 67059 EUR
Organizace: Konsent, z. s.

Cílem projektu je vytvořit metodickou brožuru, jež poskytne dobrou praxi pedagogům po celé ČR v tom, jak vyučovat sociální aspekty sexuálního života, jak komunikovat o sexu a jak předcházet škodlivým genderovým stereotypům. Kvalitní sexuální výchova má sloužit jako prevence sexuálního a sexualizovaného (kyber)násilí, jež omezuje obětí i potenciální oběti v realizaci svých práv jak v pracovním či veřejném životě, tak v osobních vztazích. Projekt zrealizuje osvětovou kampaň upozorňující na problematiku sexuálního násilí a požadující reformu sexuální výchovy v ČR.