Zmapování nástrojů v ČR před nestandardním ekonomickým chováním RF

Datum realizace: 1. 2. 2017 - 28. 2. 2018
Částka: 396000 Kč
Organizace: PRAGUE SECURITY STUDIES INSTITUTE

Výrazná část Ruskem vedeného hybridního konfliktu v evropských zemích probíhá v ekonomické oblasti. Výjimkou není ani ČR. První část projektu by se proto soustředila na systematické monitorování ruských ekonomických zájmů nejen v ČR, ale i v sousedních zemích, s jejichž trhem je naše ekonomika nejvíce provázaná (Německo, Polsko, Slovensko). V druhé části by byla provedena komplexní analýza nástrojů, kterými ČR disponuje při ochraně svých ekonomických zájmů (včetně zmapování role státních aktérů), zvlášť ve strategicky významných odvětvích a kritické infrastruktuře. Cílem projektu je zvýšit povědomí o tom, jak důležitou roli hraje ekonomická část hybridního konfliktu k získání vlivu skrze často legální prostředky, a poukázat na možné mechanismy, která má momentálně český stát k dispozici k ochraně svých strategických zájmů. Součástí této části projektu bude i navržení konkrétních doporučení, jak tyto nástroje posílit či vylepšit.