Zpátky k tradicím

Datum realizace: 1. 7. 2018 - 30. 6. 2019
Částka: 50000 Kč
Organizace: Spolek Koliba

Naším projektem chceme přispět k zachování, udržování a k podpoře hmotného i nehmotného kulturního a přírodního dědictví Karpat. Klademe si za cíl seznámit místní obyvatelstvo a komunity s historií tradičního salašnictví, řemesly a způsoby obživy. Chceme jim ukázat, jak se tradiční postupy a znalosti dají využít i v současnosti. Chceme, aby si lidé uvědomili sounáležitost k našemu kraji, sociální a kulturní hodnoty našich předků, které budou dále předávat svým dětem.