Zvyšování kapacit INEX-SDA v hodnocení a komunikaci dopadu a práci s dobrovolníky

Datum realizace: 1. 4. 2020 - 31. 3. 2022
Částka: 60476 EUR
Organizace: INEX - Sdružení dobrovolných aktivit

Cílem projektu je zvýšit kapacity zaměstnanců INEX-SDA v hodnocení dopadu činnosti organizace, efektivní komunikaci a péči o podporovatele. Skrze sérii školení a následné aplikační fáze zvýšit kompetence týmu a zároveň vytvořit funkční systémy a strategie přispívající k efektivnějšímu zapojování cílových skupin, zvyšování angažovanosti mladých lidí a celkově k dlouhodobé udržitelnosti organizace. Projekt je založen na 3 milnících: hodnocení efektivity a posouzení dopadu činnosti, kampaň dopadu činnosti a systém a pilotní systém práce s podporovateli organizace.