Cesty romských žáků ke vzdělávání: Dopady inkluzivní reformy

  • Rok vydání: 2019
  • Organizace: Nadace OSF
  • ISBN: 978-80-87725-52-8
  • Publikace ke stažení:

Výsledky výzkumu: Podle všech respondentů je evidentní, že školy ve vyloučených lokalitách mají zcela jiný příběh s inkluzí, než školy ve větší vzdálenosti od lokalit. Přičemž respondenti se rozdělují na ty, kteří život ve vyloučené lokalitě zažili nebo zažívají a ty, které ovlivňuje jejich blízkost. Respondenti se shodují na tom, že povědomí o významu vzdělání u romské populace roste, bohužel skleněný strop nastavený společností jej ne vždy umožňuje překonat.

Shrnutí výzkumu najdete zde: shrnuti_vyzkumu_cesty_romskych_zaku_ke_vzdelavani