Constituency Building: Jak mohou neziskové organizace budovat okruh svých příznivců

  • Rok vydání: 2019
  • Organizace: Nadace OSF
  • ISBN: 978-80-87725-50-4
  • Publikace ke stažení:

Termín „constituency“ se tradičně používá k označení voličů v konkrétním volebním obvodu. Ve vztahu k organizacím občanské společnosti ho ovšem užíváme ve významu příznivci/podporovatelé, popř. beneficienti/příjemci. Ale kdo přesně tito lidé jsou? Proč je vytváření vztahu s nimi tak důležité? Jak lze příznivce a podporovatele klasifikovat? A jak spolu souvisí posilování vztahů s příznivci a legitimita?