Constituency Building: Jak mohou neziskové organizace budovat okruh svých příznivců

Termín „constituency“ se tradičně používá k označení voličů v konkrétním volebním obvodu. Ve vztahu k organizacím občanské společnosti ho ovšem užíváme ve významu příznivci/podporovatelé, popř. beneficienti/příjemci. Ale kdo přesně tito lidé jsou? Proč je vytváření vztahu s nimi tak důležité? Jak lze příznivce a podporovatele klasifikovat? A jak spolu souvisí posilování vztahů s příznivci a legitimita?