Systém v ne-systému aneb inkluze rok poté

Tento výzkum vznikl jako další střípek v mapování dopadů inkluzivních opatření přijatých v září 2016. K problematice přistupuje z kvalitativní perspektivy, a to proto, že v něm šlo především
o zmapování konkrétních témat, která v terénu rezonují. Jeho cílem tedy nebylo zachytit realitu v číslech, ale vysledovat témata, jež charakterizují změnu, a v neposlední řadě navrhnout
doporučení, v čem by se situace mohla do budoucna zlepšit.

Vzhledem k tomu, že cílem výzkumu bylo zachytit změnu po přijetí pro-inkluzivních opatření, oslovili jsme pracoviště, která mají s inkluzí dlouhodobější zkušenost, protože právě ta jsou schopna zachytit posun, k němuž došlo.

Jednostránkové shrnutí výzkumu najdete zde.