Staňte se členem
Klubu Nadace OSF

Staňte se členem
Klubu Nadace OSF

Mají všechny děti stejnou šanci na vzdělání?

V rámci Evropy jsme třetí zemí s nejvyšším podílem dětí vyřazených mimo hlavní vzdělávací proud. Výuku v běžných základních školách znesnadňujeme dětem tělesně a mentálně postiženým, které posíláme do speciálních škol. Zastoupení romských dětí v praktických školách také neodpovídá jejich zastoupení v populaci. Zahraniční studie přitom jasně ukazují, že na existenci škol s různou mírou náročnosti vždy doplácejí děti s méně podnětným rodinným zázemím. Pravděpodobně se vždy najdou děti, u kterých se rodiče, učitelé, lékaři i psychologové shodnou, že pro ně bude vhodnější vzdělávání ve speciální škole. První volbou by ale pro většinu dětí měla být běžná škola, která jim nabídne kvalitní vzdělávání. Naším dlouhodobým cílem je tedy “společná škola”, ve které mohou být vzdělávány všechny děti bez rozdílu.

 

A jak to vidí rodič?

Patřím do generace tzv. Husákových dětí. Za doby mého mládí děti se zdravotním postižením „nebyly“. Samozřejmě, že musely být, stabilně se v našem státě rodilo (a rodí) kolem 4 % dětí s postižením, tyhle děti ale byly „neviditelné“….

Více…Bartoloměj Hruš

 

Co děláme proto, aby měly všechny děti stejnou šanci na vzdělání?

 
Pracujeme na systémových změnách

Český školský systém nedostatečně podporuje vzdělávání žáků, kteří se vymykají průměru, ať už sociálně, kulturně či svými schopnostmi. Naším cílem je podporovat principy inkluzívního (společného) vzdělávání v zákonech, vyhláškách a strategických dokumentech.

 
Podporujeme předškolní vzdělávání znevýhodněných dětí

Rozvoj dítěte v předškolních letech předurčuje jeho úspěch ve školní lavici. Většina dětí tuto „výbavu“ získává v rodině a v mateřské škole. Tam však přes 40 % romských dětí nedochází. Proto pomáháme rozvíjet modelové inkluzívní mateřské školy, které budou otevřené a připravené přijímat všechny děti bez rozdílu.

 
Podporujeme školy ve vytváření inkluzívních podmínek

Vybraným školám, které se rozhodly pro společné vzdělávání všech dětí, poskytujeme finanční, metodickou, ale i morální podporu. Naším dlouhodobým cílem je najít v každém kraji alespoň jednu školu dobré inkluzívní praxe, která bude sloužit jako modelový příklad pro další školy.

 
Podporujeme alianci Rodiče za inkluzi

Rodiče, kteří se rozhodnou poskytnout svým znevýhodněným dětem vzdělání v běžné škole, potřebují výraznou podporu. Potřebují poradit, kde hledat potřebné informace, jaká jsou jejich práva, ale také se naučit vzájemně spolupracovat. Proto jsme iniciovali vznik aliance Rodičů za inkluzi, kterou nadále podporujeme v její činnosti.

 
Pomáháme krajským a městským úřadům vytvářet koncepce inkluzívního vzdělávání

Podporujeme krajské a městské úřady v tvorbě strategie inkluzívního vzdělávání, které by rozvinulo potenciál každého žáka do jeho osobního maxima. Sledujeme realizaci inkluzívní koncepce Škola pro všechny v Karlovarském kraji, která byla vytvořena v roce 2013. Jako finanční partneři jsme zapojeni do projektu Města vzdělávání v Chomutově.

 
Poskytujeme stipendia středoškolským a vysokoškolským studentům

Studijní pobyt v zahraničí dělá mladého člověka samostatnějším a tolerantnějším, odlišnosti pak nevnímá jako překážky, ale příležitosti k obohacení. Tyto hodnoty vyznáváme také my, proto podporujeme mladé lidi při studiu na zahraničních středních školách. Poskytujeme také stipendia pro romské vysokoškolské studenty a studentky s cílem pomoci úspěšnému absolvování jejich studia a následnému vstupu na trh práce.

 • Spolupráce s Nadací OSF pro nás představuje pevný bod v jinak velmi nepřehledném systému současného přístupu k inkluzivnímu školství. Dodává nám energii pro zvolenou cestu a zároveň i víru v to, že to, co děláme, má smysl, a že na řešení překážek a komplikací nejsme sami.

  Vladimír Foist, ředitel ZŠ Poběžovice

 • Na středoškolská stipendia jsem přispěl především proto, že s nimi mám zkušenost: díky stipendiu jsem strávil rok na Kents Hill School v Maine ve Spojených státech. Byl to skvělý rok; navíc bych se bez něj nedostal ke spoustě příležitostí, které následovaly. Chci, aby podobnou možnost mělo co nejvíce studentů, včetně těch, kterým rozhodování komplikuje finanční situace.

  Petr Bouchal

 • Velmi rádi jsme loni v létě do našeho týmu přivítali prvního romského stážistu vybraného Nadací OSF. Jednou z hlavních priorit ambasády je vytvoření prostředí rovných příležitostí Romů v každé sféře české společnosti – ať už je to vzdělávací systém či regulérní pracovní trh – a chtěli jsme jít příkladem. Radek je příkladem inteligentního a cílevědomého mladého člověka, který je velkou hodnotou pro každého zaměstnavatele. Rozhodně se těšíme na další spolupráci s Radkem v budoucnu.

  Andrew Lederman z Velvyslanectví USA v Praze o stáži Radka Láciho

 • Rok strávený v USA v rámci středoškolského stipendia mě nakopl, motivoval a rozšířil obzory dál než za hranice Evropy. Schopnost naslouchat, prezentovat své myšlenky a argumentovat v odlišných kulturních a politických kontextech se mi dnes velmi hodí při mé práci v politické sekci britského velvyslanectví v Praze.

  Alexandra Trochtová, stipendistka v letech 2002 - 2003

AKTUALITY

9.12.2016

Termín jazykových testů

Jazykové testy pro přihlášené do programu Stipendia pro středoškolské studenty a studentky se uskuteční ve středu 14. 12. 2016 v Národní technické knihovně, Ballingův sál, Technická 6, Praha 6 (metro A …

Celý článek

8.12.2016

Na skok u sousedů

Zástupci osmi členských škol Ligy komunitních škol navštívili 1. a 2. 12. školy ve Vídni Nadace OSF v posledních letech uspořádala pro školy a školské úředníky dvě studijní cesty do …

Celý článek

17.10.2016

Nadace OSF vydává překlad Prohlášení ze Salamanky

U příležitosti Týdne pro inkluzi, který pořádá organizace Rytmus – od klienta k občanovi ve dnech 17. až 23. října, přináší Nadace Open Society Fund Praha poprvé český překlad průlomového …

Celý článek

9.9.2016

Měníme budoucnost mladých Romů

Nejjistější způsob, jak zlepšit svou budoucnost, je jít studovat. Proto pomáháme romským studentům, aby se jejich velký sen o lepším životě splnil. S pomocí podnikatele Jana Barty jsme v loňském školním …

Celý článek
Starší články